Porównanie komputerów biegowych Sigma - kliknij na pasek aby rozwinąć menu.


Funkcje ogólne
 
Cyfrowo kodowana transmisja radiowa STS RUN
(Puls, Prędkość, Odległość)
Dokładność EKG
Zegar
Data
Dźwięk klawiszy wł /wył
5 języków (DE, GB, FR, IT, ES)
Podświetlenie
Wskazania treningu
 
Puls aktualny
Puls średni
Puls maksymalny
Licznik kalorii
Stoper
Zegar
Wskaźnik stref
Licznik okrążeń   99
Czas okrążenia  
Dystans okrążenia  
Prędkość aktualna
Prędkość średnia
Porównanie prędkości aktualnej i średniej
Prędkość maksymalna
Przebyta odległość
Czas treningu ²
Zużyte kalorie ²
Odległość²
Pozostały czas w Logu  
Funkcje treningu
Obliczanie tętna maksymalnego
Automatyczne strefy treningu (FIT lub FAT)
Ręcznie ustawiane strefy
Sygnał dźwiękowy przekraczania określonego limitu
Możliwa zmiana strefy treningowej podczas sesji
Easy LapView/ pamięć okrążeń
 
Czas okrążenia  
Czas od startu  
Średnie tętno podczas okrążenia  
Maksymalne tętno podczas okrążenia  
Czas treningu w strefie podczas okrążenia  
Kalorie podczas okrążenia  
Odległość podczas okrążenia  
Średnia prędkość na okrążeniu  
Maksymalna prędkość na okrążeniu  
Odległość od startu  
Funkcje dodatkowe
 
R3 Comfortex+ oraz tekstylna opaska
Stacja dokująca i oprogramowanie SIGMA DATA CENTER  
Komora baterii 3 3
Zachowanie ustawień podczas wymiany baterii
Wskaźnik stanu baterii (Zegar)
Wskaźnik stanu baterii (Nadajnik)
Wodoszczelny
Ilość sesji treningowych 1 1
Max. liczba przechowywanych sesji treningowych   99
Maksymalny czas Logu w godzinach   90

1) nie jest wyświetlany podczas pomiaru pulsu 2) znika gdy używany jest stoper 3)Komora baterii z funkcją ON/OFF